czwartek, 4 sierpnia 2016

Puzzle pamięci nr 4 - "budarze"

Kolejny zestaw - 20 płytek szklanych zaliczam do jednego z najciekawszych w moich "zbiorach".
Wiele wskazuje na to, że przynajmniej część zdjęć została wykonana gdzieś na Podkarpaciu (Karpaty Wschodnie?). Część - co jest bardzo prawdopodobne zrobiono w okresie tuż przed I Wojną Światową, część - być może - w okresie międzywojennym (?).
Tytuł całego zestawu pochodzi od kilku fotografii ilustrujących budowę domu.
Cały zestaw z jednej strony jest - zwłaszcza przy odrobinie wyobraźni i "dobrej woli" - zwarty tematycznie, z drugiej zaś - cały czas niepokoi pewnymi "niedomówieniami".
Ale - po kolei...
W skład zestawu wchodzą płytki 6x9 cm oraz 9x12 cm. Ponieważ jednak ewidentnie te same osoby, czy też kadry znajdują się i na jednych i na drugich płytkach - można przyjąć założenie, że fotografujący używał dwóch - różnych - aparatów. Czy wiązało się to z różnym czasem wykonania zdjęć - trudno ocenić, zwłaszcza trudny do oszacowania jest - ewentualny - odstęp czasowy pomiędzy "sesjami".
Pozór "zwartości" nadaje zestawowi stosunkowo łatwe odnalezienie "wspólnych elementów" łączących poszczególne podgrupy.
Jedna z tych grup zawiera fotografie ilustrujące prace budowlane - budowę nowego domu. Przy okazji - stroje męskie wskazują na rejony karpackie (huculszczyzna?)
pp061
pp062

pp069
pp057
Osoby widniejące na pierwszych trzech zdjęciach - ewidentnie "ekipa" budarzy plus kilka innych osób - powtarzają się na zdjęciu pp057. To ostatnie - to klasyczna familijna fotografia. Bardzo istotnym dla określenia miejsca i czasu wykonania tej grupy fotografii jest widniejąca w centrum grupy rodzinnej postać żołnierza.
ppo69
Dzięki tej fotografii możliwa była próba "wydatowania" - przynajmniej części zdjęć. Mężczyzna ma na sobie (zmodyfikowany?) strój podporucznika (leutnanta) armii C. K. Austro-Węgier. Buty, krój kurtki, symbole na kołnierzu, czapka - wskazują, że - być może - jest to przebranie dla celów fotografii. Część elementów stroju wskazuje na kawalerię, część na piechotę...Sumiaste wąsy - a także ów "zmodyfikowany" strój - mimo wszystko - umiejscawiają fotografię raczej w latach tuż przez I Wojną Światową.
 Drugą "podgrupę" stanowią fotografie prezentujące prace polowe. Tu - jedność miejsca, akcji i bohaterów - jest wyraźna (choć należy zwrócić uwagę, że maść koni z fotografii pp056 jest inna niż tych z fotografii pozostałych).
pp054
pp053
pp055
pp056
pp066
pp067
 Nieostrość na kilku fotografiach związana jest najprawdopodobniej z ruchem uwiecznianych osób. Jedynie fotografia pp067 "nie pasuje" - zwłaszcza ze względu na miejsce, ale być może zrobiona została nieco wcześniej i w pobliżu oranego pola?
Z fotografiami budarzy można próbować połączyć zdjęcia "oraczy" poprzez strój (czapka) wojskowy jednego z nich.
 Pozostałe fotografie - łączą się z przedstawionymi powyżej w różny (mniej lub bardziej dyskusyjny :) ) sposób.
pp059
pp065
pp068
pp058
pp064
pp070
 Być może są to te same konie, być może jest to ta sama wieś, ta sama zagroda. Dla barwności opowieści - tak być powinno. Ale ciężko to na podstawie tych fotografii udowodnić.
pp063
 Zapewne nie można wykluczyć, że przedstawiony na zdjęciu pp063 widoczek - to wieś, w której zostały wykonane te fotografie.
Poza zaprezentowanymi powyżej zdjęciami w zestawie znajdowały się jeszcze dwie płytki szklane z utrwalonymi scenami, które bardzo trudno powiązać z pozostałymi. Zwłaszcza bez używania wyobraźni...
pp072
 Na wieży - poza turystami pozującymi do zdjęcia - widać drewnianą tabliczkę z jakimiś napisami. Niestety - napis na tabliczce nie wskazuje lokalizacji wieży. "Własność państwowa. Wchodzenie na wieżę surowo wzbronione"...


pp071
 Ostatnia fotografia z zestawu ma zupełnie inny charakter. Grupa ludzi upozowana pod pozostałością po ogromnym drzewie. Jakież pole do popisu dla wyobraźni... (czy chłopczyk widoczny w centralnej części kadru - to ten sam, który siedzi na koniu, na fotografii pp064?... )

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz